Hos Den Lille Dyreklinik vil du altid møde enten Maj-Britt eller Laura når du ringer.

Laura træffes bedst mellem 8.00 og 9.00, hvorefter hun som oftest er engageret i patienterne.

Maj-Britt træffes ligeledes bedst i samme tidsrum, men vil også efterfølgende være den, som primært tager telefonen.

Tidsbestilling mellem 8.00-9.00

Besøg bestilt efter kl. 9.00 samme dag pålægges honorartillæg på 50%.

Udebliver du fra en bestilt konsultation, uden at melde afbud, vil du blive takseret 250 kr incl moms.

Den lille Dyreklinik har pt. vagt for egne klienter. Vagten regnes for tidsrummet udenfor
de normale arbejdstider.

Besøg i tidsrummet 16-08 er vagtbesøg og takseres med 100% honorar.

Telefonhenvendelse udenfor åbningstid vil blive takseret med 200,- + moms - et gebyr, som fratrækkes såfremt opkaldet resulterer i konsultation i vagten.